Als externe vertrouwenspersoon richt ik me op bedrijven en scholen. Daarbij bied ik een luisterend oor voor cliënten, medewerkers of leerlingen/studenten.

Ik ben verbonden aan verschillende organisaties en zal waar nodig geraadpleegd, dan wel ingezet worden.

Situaties waarin gebruik gemaakt kan worden van een vertrouwen zijn:

  • Ongewenste omgangsvormen
  • Pesten op de werkvloer
  • Melden van mistanden
  • Conflicten tussen werknemer/leidinggevende
  • Ondersteuning bij beleidszaken

Sinds 1 juli 2016, is de wet Huis voor Klokkenluiders van kracht.
Hierin is geregeld dat bedrijven met meer dan 50 werknemers, iets geregeld dienen te hebben voor het melden van misstanden.
Om bescherming te bieden aan de melder, kan een organisatie een vertrouwenspersoon aanstellen. 
Bij veel (kleinere) organisaties is het niet rendabel om een vertrouwenspersoon in dienst te nemen.
Dit gat wordt opgevuld door het contracteren van een externe vertrouwenspersoon.
Voordeel daarbij is dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is.

Wilt u meer informatie, neem dan telefonisch contact op of via het contact formulier.